De Boer RVS
De Boer RVS
De Boer RVS
De Boer RVS

De Juiste Sortering

De Boer RVS

In het onderzoeksproject ‘De Juiste Sortering’ werkten machinebouwer de Boer RVS, het Belgische Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO), de WR9 en de WR289 samen in een onderzoek naar een vernieuwende verwerkingslijn voor aan boord van garnalenvisserijschepen.

Innovatieve verwerkingslijn

De innovatieve verwerkingslijn werd ontwikkeld door De Boer RVS in samenwerking met RayTec en in de loop van het project geoptimaliseerd aan boord van de WR9 en de WR289. Het systeem scheidt commerciële garnalen van bijvangst met behulp van voorsortering (verenkelaar), camerabeelden en automatische beeldherkenning. Het innovatieve systeem beoogt een betere sortering van commerciële garnaal in verschillende klassen, een hogere overleving van de bijvangst en verbeterde arbeidsomstandigheden voor vissers.

Succesvolle sortering

De onderzoekers van het ILVO concluderen aan de hand van de uitgevoerde praktijktests dat de innovatieve verwerkingslijn succesvol commerciële garnalen kan scheiden van de rest van de vangst. Ook kan de verwerkingslijn met behulp van een trilzeef de commerciële garnalen correct opdelen in 3 commerciële klassen. Daarnaast is er na het koken van de vangst geen handwerk meer nodig om bijvoorbeeld andere bijvangst, schelpjes en veentjes te verwijderen. Verder is de totale hoeveelheid garnaal die aangeland wordt met de innovatieve verwerkingslijn gelijk aan de hoeveelheid garnaal die aangeland wordt met de traditionele verwerkingslijn.

De innovatieve verwerkingslijn kookt minder ondermaatse garnaal en andere bijvangst dan de traditionele verwerkingslijn. De ondermaatse garnalen werden echter al grotendeels overboord gezet tijdens de voorsortering, voorafgaand aan de optische sorteerder. Deze voorsorteringsstap, waarbij de vangst wordt verenkeld, is belangrijk gebleken om overbelasting van de optische sorteerder te voorkomen en een scherpe sortering te behouden.

Overleving hoopvol

Tijdens één onderzoeksreis hebben onderzoekers van het ILVO de korte-termijn-overleving (72u na vangst) van garnalen en bijgevangen vis gemonitord. De overleving van bijgevangen vis was bij de innovatieve en de traditionele verwerkingslijn gelijk. Wel overleefden ondermaatse garnalen iets beter na sortering met de innovatieve verwerkingslijn en ook gingen er bij deze verwerkingslijn meer ondermaatse garnalen ongekookt overboord. Wel geven de onderzoekers in hun rapport aan dat slechts één onderzoeksreis onvoldoende is om het effect van de innovatieve verwerkingslijn op overleving gedurende het jaar te bepalen. Door bijvoorbeeld de capaciteit van de optische sorteerder te verhogen, kan de voorsortering worden beperkt/weggelaten en hiermee de overleving verder worden verhoogd. Ook wijzen de onderzoekers naar het nader onderzoeken van de garnalenpulskor.

>> Het wetenschappelijke eindrapport is HIER te downloaden. 

VIDEO – Onderzoek naar innovatieve garnalenverwerkingslijn: De Juiste Sortering

Gerelateerd nieuws

De Boer RVS

Ingebruikname nieuw bedrijfspand

De Boer RVS

De Boer RVS in een nieuwe jas