—Att med våra maskiner bidra till kvaliteten på era produkter. Det är vår målsättning. Vi utvecklar och konstruerar användarvänliga maskiner av utmärkta material för räk- och mejeriindustrin. Med lågt underhåll, energisnåla och enkla att hålla rena. Maskiner som verkligen gör skillnad i din produktion. Så att du redan idag kan leverera produkter som uppfyller morgondagens krav.

—Välj din slutprodukt och se efter vilka maskiner vi kan erbjuda dig.

  1. Holländskaräkor
  2. Mejeriprodukter
  3. Övriga

—Välj från vår översikt den maskin som du behöver.

—Utrusta en produktionslinje? Informera om våra möjligheter (link naar pagina contact).

—Skräddarsydda lösningar? Behöver du en maskin med specifika mått eller vill du att vi konstruerar en ny maskin för din produktionsprocess? Det är också möjligt. Gå i så fall till avsnittet Speciella önskemål.

—Vi fortsätter införa nyheter! Följ oss på twitter.