Våre maskiner bidrar til kvaliteten på dine produkter. Det er vår målsetning. Vi utvikler og bygger brukervennlige maskiner av høyverdige materialer for behandling av reker og til meieriindustrien. Vedlikeholdsvennlig, lavt energiforbruk og enkel rengjøring. Maskiner som forbedrer din produksjon. Slik at du allerede i dag kan levere produkter som oppfyller morgendagens krav.

—Velg ditt sluttprodukt og se hvilke maskiner vi kan levere.

  1. Reker
  2. Meieri
  3. Annet—
Velg i vår oversikt den maskinen du trenger.

—Opprette produksjonslinje? Forhør deg om mulighetene (link naar pagina contact).

—Trenger du spesielle løsninger? Trenger du en maskin med spesifikke mål eller ønsker du at vi utvikler en ny maskin til din produksjonsprosess? Det er også mulig. Da kan du legge inn ønsker om spesielle løsninger.

—Vi innoverer uavbrutt! Følg oss på Twitter.