Rejer

Når vi udviklermaskiner til rejeforarbejdning, ser vi førstogfremmestpåforbrugernesønsker: ferskerejer af den bedstekvalitet, men til en overkommelig pris. Derforskalproduktionsomkostningerneværesålave som muligtogtidenmellemfangstogforbrugskalværeså kort som muligt. Men du vil ogsåproduceremiljøbevidst.

Medmaskinernefra De Boer RVS kan du opfyldedissekravogsamtidigtreducereomkostningerne. Hvad enten detdrejersig om kogning, siningellerkøling, tilbyder vi innovative, miljøvenligeogdriftssikremaskiner til samtligeproduktionsprocessenstrin. Resultatet: En drømmefangstmed en stormængdeflotterejer, som er lette at pilleog.. ferske!

Alle maskinerne er brugervenligeog lette at rengøre. Nedenforfinder du maskiner, som betydeligtforbedrerdinproduktionsprocesfraførste dag, maskinen er taget i brug.